Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hợp tác - Đầu tư  
31/05/2020
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng.
28/04/2020
Sáng ngày 16/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ô tô tại Cụm Công nghiệp (CCN) Châu Giang, thị xã Duy Tiên.
28/04/2020
Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới
28/06/2019
Đặc khu này đang rót vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 5,3 tỷ USD (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư.
29/06/2018
Sáng ngày 23/6/2018, Công ty TNHH Anam Electronics Việt Nam đã khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV.
30/03/2018
Ngày 19/3/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton.
28/02/2018
Ngày 03/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Sản xuất, gia công tay cầm, tay nắm, các bộ phận phụ trợ bằng nhựa của ô tô và đồ gia dụng từ plastic.
28/02/2018
Ngày 08/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa plastic
28/02/2018
Ngày 08/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất gỗ dán, ván lạng, gỗ mỏng
28/02/2018
Ngày 23/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi vikohasan Hà Nam.
28/02/2018
Ngày 25/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất xơ bông nhựa Vũ Gia
28/02/2018
Ngày 25/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy xử lý và tráng phủ bề mặt các sản phẩm kim loại
28/02/2018
Ngày 29/01/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Taniguchi Plastic Việt Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page