Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chuyên ngành  
06/05/2022
Ngày 26/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Yura Harness Việt Nam” của Công ty TNHH Yura Harness Việt Nam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
06/05/2022
Ngày 26/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Lisal Vina” của Công ty TNHH Lisal Vina tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
06/05/2022
Ngày 25/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông" của Công ty TNHH sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam thuộc KCN Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
29/04/2022
Ngày 22/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec" của Công ty TNHH TZ Hitec thuộc KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án “Nhà máy sản xuất TZ Hitec" của Công ty TNHH TZ Hitec
29/04/2022
Ngày 22/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất đèn Led TLC Lighting" của Công ty TNHH sản xuất chiếu sáng Thiên Lộc thuộc KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
29/04/2022
Ngày 27/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông và đèn Led chiếu sáng" của Công ty TNHH KMW Việt Nam thuộc KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
26/04/2022
Ngày 20/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất giàn giáo xây dựng, khung giàn giáo” của Công ty TNHH Kỹ thuật kim khí Tân Cương tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
10/04/2022
Ngày 30/3/2022 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
123
Previous Page 1-15 Next Page