Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
20/10/2021
Sáng kiến "Giải pháp ngầm hoá mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung tại các KCN" được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh năm 2020