Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của Ban quản lý

Tuần 6 : Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Dự Hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh Đ/c Kiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-10:00 Dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21) huyện Kim Bảng Đ/c Kiên
08:00-11:00 Dự Lễ hội Xuân hồng năm 2023 tại HT Tỉnh đoàn Đ/c Tùng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:45 Dự Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương tại UBND tỉnh Đ/c Mạnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/01/2023
08:00-10:00 Dự Hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh Đ/c Kiên
Thứ 3
31/01/2023
07:45-10:00 Dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21) huyện Kim Bảng Đ/c Kiên
08:00-11:00 Dự Lễ hội Xuân hồng năm 2023 tại HT Tỉnh đoàn Đ/c Tùng
Thứ 4
01/02/2023
...
Thứ 5
02/02/2023
...
Thứ 6
03/02/2023
14:00-16:45 Dự Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương tại UBND tỉnh Đ/c Mạnh
Thứ 7
04/02/2023
...
Chủ nhật
05/02/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...