Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
10/04/2024
Ngày 21/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024). Trang tin điện tử Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.
29/03/2024
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống, tạo nên những dấu ấn nổi bật. Có được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định những thành công trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
11/03/2024
Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.
11/03/2024
Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay. Để vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, chỉ dẫn của Người đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều nội dung biện pháp gắn với đặc điểm, yêu cầu xây dựng xã hội học tập ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
07/03/2024
Thực hiện Văn bản số 173/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 15/01/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Kế hoạch số 02/KH-SCT ngày 16/01/2024 của Sở Công thương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 ngành Công thương tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với các nội dung sau
02/01/2024
Với 53 tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để lại trong lòng đồng đội và nhân dân những tình cảm chân thành về “viên ngọc” sáng trong của một cuộc đời tận hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại tướng có phong cách sống giản dị, gần dân, tính cách trung thực và thẳng thắn, lối sống nghĩa tình trọn vẹn và nhất là một trái tim nhiệt huyết luôn luôn đòi hỏi sự cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
13/09/2023
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 37/2023 (Thông báo số 3439/TB-VPUB ngày 08/9/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 như sau:
15/08/2023
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page