Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
13/09/2023
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 37/2023 (Thông báo số 3439/TB-VPUB ngày 08/9/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 như sau:
15/08/2023
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
10/08/2023
Hà Nam đang nỗ lực chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Quá trình thực hiện chuyển đổi số, tỉnh chú trọng xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
05/06/2023
Sáng ngày 02/6/2023, tại xã An Nội, huyện Bình Lục, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.
12/10/2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 05/10/2022 Ban quản lý các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
31/08/2022
Thực hiện Văn bản số 2332/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page