Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất hàng hóa sang thị trường các nước FTA t...

Hợp tác - Đầu tư  
Dự lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất hàng hóa sang thị trường các nước FTA thế hệ mới
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất hàng hóa sang thị trường các nước mà Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như sau: