Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung

Sáng kiến - Chương trình - Đề tài khoa học  
Giải pháp ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các KCN để đảm bảo an toàn và tạo cảnh quan chung

1. Các bước tiến hành, giải pháp hạ ngầm mạng cáp viễn thông đối với các KCN đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng:

Các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động hiện nay đã có hệ thống hạ tầng cơ bản đồng bộ với đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng, cây xanh ….đã và đang đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư trong khu công nghiệp cũng như tạo môi trường thu hút đầu tư thận lợi cho các nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, tạo mặt bằng sạch và hạ tầng đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nên khi quy hoạch các chủ đầu tư đã quy hoạch đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhưng khi đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thì không triển khai đồng thời.

Thời gian qua, số lượng thuê bao của các nhà mạng phát triển chóng mặt kèm theo đó là tình trạng các trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) hình thành nhiều. Mạng cáp treo lơ lửng trên các đường giao thông nội bộ của KCN. Các doanh nghiệp viễn thông chưa có sự phối hợp tốt trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng dẫn đến còn lãng phí trong đầu tư, việc treo cáp, ngầm hóa mạng cáp tại các KCN còn nhiều bất cập. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và viễn thông chưa tốt dẫn đến một số nội dung quy định trong quy hoạch chưa đạt được kết quả mong muốn trong việc ngầm hóa mạng cáp.

Việc hạ ngầm cáp viễn thông hiện nay chủ yếu thực hiện riêng rẽ từng đơn vị bằng cách chôn ngầm trực tiếp cáp trong các ống nhựa. Trong quá trình triển khai dự án còn tồn tại việc các doanh nghiệp viễn thông chưa thực hiện nghiêm túc việc ngầm hóa cáp. Tại một số tuyến đường nội bộ KCN đã được ngầm hóa vẫn còn nhiều dây cáp cũ, tủ hộp cũ, cáp không sử dụng làm mất mỹ quan KCN.

Các bước tiến hành khi thi công hạ ngầm mạng cáp viễn thông đối với các KCN đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Đơn xin triển khai hạ ngầm hệ thống viễn thông, cam kết đảm bảo an toàn và hoàn trả hạ tầng, kế hoạch thi công chi tiết, phương án thi công chi tiết kèm các bản vẽ liên quan.

- Triển khai cắt, đào, bới các hạ tầng nằm trên tuyến hạ ngầm.

- Thi công hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông.

- Hoàn trả các hạ tầng như nguyên trạng.

Việc triển khai thi công hạ ngầm mạng cáp các hạng mục hạ tầng khi các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN khác đã hoàn thiện rất khó khăn, gây mất mỹ quan, tốn kém kinh phí và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của KCN, đôi khi làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có.

 

2. Các bước tiến hành, giải pháp hạ ngầm mạng cáp viễn thông đối với các KCN bắt đầu triển khai hệ thống hạ tầng:

a. Giải pháp vĩ mô và lâu dài:

- Ngay từ bước lập dự án và quy hoạch các khu công nghiệp phải triển khai quy hoạch đồng bộ tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng viễn thông.

- Khi triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phải triển khai đồng thời, cùng lúc tất cả các hạng mục hạ tầng tránh bỏ sót, chồng chéo, trong đó có hạ tầng viễn thông.

* Ưu điểm:

- Tạo một khu công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Tạo môi trường thu hút đầu tư lý tưởng.

* Nhược điểm:

Việc thực hiện đồng bộ, đồng thời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật rất tốn kém về mặt tài chính, gây khó khăn cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đôi khi không đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp.

a. Giải pháp vi mô đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay:

Tại các khu công nghiệp vẫn triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hiện tại, tuy nhiên khi thi công hè đường, các nút giao đường giao thông ta thực hiện như sau:

- Trong dự án thiết kế sẵn hệ thống rãnh cáp chờ trên vỉa hè và các vị trí nút giao đường giao thông. Quy mô, cao độ đáy rãnh cáp phù hợp với từng dự án cụ thể. Các hố cáp theo dự án cụ thể bố trí cho hợp lý.

- Các hố cáp xây hố ga có nắp đậy bê tông xi măng, cao độ nắp hố ga bằng cao độ vỉa hè hoàn thiện của đường giao thông.

Với việc bố trí như trên, khi thi công cáp vieecn thông dọc các trục đường giao thông, qua ngã ba, ngã tư đường giao thông đã hoàn thiện ta chỉ việc thực hiện các bước sau:

- Đơn xin triển khai xây dựng ngầm hệ thống viễn thông, cam kết đảm bảo an toàn và hoàn trả hạ tầng, kế hoạch thi công chi tiết, phương án thi công chi tiết kèm các bản vẽ liên quan.

- Thi công hệ thống cáp viễn thông.

- Hoàn trả hệ thống hạ tầng (nếu có).

* Ưu điểm:

Việc triển khai thi công hạ ngầm cáp viễn thông trong khu công nghiệp đã có rãnh cáp đặt chờ rất đơn giản, thuận tiện, không gây mất mỹ quan, không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của xe cộ và người đi lại, ít tốn kém về kinh tế và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có.

* Nhược điểm:

Việc thực hiện đặt cống chờ qua đường gây tốn kém về kinh tế của các dự án triển khai trước. Tuy nhiên chủ đầu tư có thể cân đối tài chính với các dự án sau khi sử dụng hệ thống rãnh cáp chờ.

 

PHẦN KẾT LUẬN

 

1. Ý nghĩa của giải pháp :

- Hạn chế việc đào, bới, cắt hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện tại các khu công nghiệp.

- Không gây mất mỹ quan, an toàn khi thi công hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông.

- Không gây tốn kém khi thi công hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông và ảnh hưởng tới chất lượng các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

2. Khả năng áp dụng:

- Sáng kiến này có thể áp dụng ngay đối với các KCN chưa triển khia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc các KCN đang triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Có thể triển khai rộng rãi và lâu dài đối với cả các khu công nghiệp chưa hoạt động.

           3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đối với các khu công nghiệp vốn ngân sách nhà nước: Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành quân tâm, tạo điều kiện để khi lập, phê duyệt dự án cho phép sáng kiến được áp dụng thực tiễn.

- Đối với các khu công nghiệp vốn do nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng: Yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đưa sáng kiến vào áp dụng khi thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Trên đây là sáng kiến nhỏ của bản thân tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Lãnh đạo Ban. Rất mong được sự tham gia đóng góp của Hội đồng xét duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn !

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan/đơn vị

 

Tác giả sáng kiến

 

 

Ngô Trung Hiếu