Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Nguyên liệu Rock Team (Việt Nam)

Hợp tác - Đầu tư Cấp Giấy chứng nhận đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Nguyên liệu Rock Team (Việt Nam)
Ngày 09/9/2020, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Nguyên liệu Rock Team (Việt Nam).
Dự án nhà máy Nguyên liệu Rock Team (Việt Nam) của Công ty TNHH Nguyên liệu Rock Team (Việt Nam) được đầu tư tại KCN Đồng Văn IV, với ngành nghề Sản xuất, gia công phối trộn các loại nguyên liệu dùng trong ngành công nghiệp gốm sứ; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 5 triệu USD; Quy mô dự án: Zirconium Silicate: 360 tấn/năm; Bột màu: 400 tấn/năm; Phụ gia gốm sứ: 40 tấn/năm, diện tích đất sử dụng là 15.137 m2.​