Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy Sản xuất găng tay cao su xuất khẩu

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy Sản xuất găng tay cao su xuất khẩu
Ngày 09/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy Sản xuất găng tay cao su xuất khẩu
Dự án nhà máy Sản xuất găng tay cao su xuất khẩu của Công ty TNHH Phát triển V-meditech được đầu tư tại KCN Hòa Mạc, với ngành nghề Sản xuất găng tay cao su xuất khẩu; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 180 tỷ đồng; Quy mô dự án là 1.200 tấn sản phẩm/năm, diện tích đất sử dụng là 10.000 m2.​