Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án CNCTECH Hà Nam

Thông tin chuyên ngành Vận động - xúc tiến đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án CNCTECH Hà Nam
Ngày 01/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án CNCTECH Hà Nam

Dự án CNCTECH Hà Nam của Công ty TNHH CNCTECH Hà Nam được đầu tư tại KCN Đồng Văn 3 với ngành nghề Sản xuất, gia công các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (nhựa, kim loại, cơ khí chính xác, khuôn mẫu); Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 352,826 tỷ đồng; Quy mô dự án là Các sản phẩm cơ khí chính xác, ngành công nghiệp hỗ trợ: 60.000 sản phẩm/năm; các sản phẩm nhựa ngành công nghiệp hỗ trợ: 1.500.000 sản phẩm/năm, diện tích đất sử dụng là 45.889 m2