Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án in ấn Vĩnh Phát

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án in ấn Vĩnh Phát
Ngày 10/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án in ấn Vĩnh Phát
Dự án in ấn Vĩnh Phát của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát được đầu tư tại KCN Châu Sơn, với ngành nghề In ấn trên bìa carton, in ấn bao bì tem mác; Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 15 tỷ đồng; Quy mô dự án là Lego: 1.500 tấn/năm.