Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất linh phụ kiện ngành điện tử, linh phụ kiện bảng điều khiển dùng trong ô tô, xe máy

Hợp tác - Đầu tư Cấp Giấy chứng nhận đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất linh phụ kiện ngành điện tử, linh phụ kiện bảng điều khiển dùng trong ô tô, xe máy
Ngày 08/01/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất linh phụ kiện ngành điện tử, linh phụ kiện bảng điều khiển dùng trong ô tô, xe máy.
Dự án Sản xuất linh phụ kiện ngành điện tử, linh phụ kiện bảng điều khiển dùng trong ô tô, xe máy của Công ty TNHH công nghiệp Yuan Xie được đầu tư tại KCN Châu Sơn, với ngành nghề Sản xuất linh phụ kiện ngành điện tử, linh phụ kiện bảng điều khiển dùng trong ô tô, xe máy; Sản xuất các sản phẩm linh phụ kiện ngành điện tử bằng vật liệu cao su cao cấp; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 5 triệu USD; Quy mô dự án: 10.000.000 sản phẩm/năm, diện tích đất sử dụng là 14.575 m2.​