Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH SJ Automotive

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH SJ Automotive
Ngày 08/3/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH SJ Automotive

Dự án Công ty TNHH SJ Automotive của Công ty TNHH SJ Automotive

(Chủ đầu tư: Cheolli.Co.,Ltd) được đầu tư tại KCN Đồng Văn I, với ngành nghề Sản xuất miếng đệm chống rung dùng trong ô tô; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 600.000 USD; Quy mô dự án là 100.000 sản phẩm/năm.​