Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Các khu, cụm công nghiệp Tình hình hoạt động tại các KCN, CCN  
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN (giá so sánh năm 2010) ước đạt 55.092 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017 và ước đạt khoảng 101% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Thu ngân sách của các Doanh nghiệp ước đạt 2.176 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 88% kế hoạch năm.

Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.378 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017 và ước đạt 85% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp của 12/13 loại sản phẩm chủ yếu đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Còn lại 01 sản phẩm không đạt chỉ tiêu kế hoạch (sản phẩm bánh kẹo sản lượng đạt 36% kế hoạch năm), do nhà máy sản xuất của Chi nhánh Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị tại Hà Nam đã dừng hoạt động chuyển sang địa điểm sản xuất tại Bắc Ninh.

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Thiết bị điện, điện tử tăng 29% so với cùng kỳ và đạt 91% kế hoạch năm; Linh kiện, thiết bị điện tử tăng 70% so với cùng kỳ năm trước và đạt 333% kế hoạch năm (sản lượng tăng cao là do Công ty TNHH Seoul Semiconductor sản xuất với quy mô lớn và đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định); Sản phẩm nhựa tăng 203% so với cùng kỳ và đạt 240% kế hoạch năm (do Công ty TNHH Dream Plastic tăng quy mô công suất).​