Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ecoba ENT nghiệm thu một số hạng mục công việc nhà máy xử lý nước thải giai đoạn II (KCN Đồng Văn II)

Các khu, cụm công nghiệp Tình hình hoạt động tại các KCN, CCN  
Ecoba ENT nghiệm thu một số hạng mục công việc nhà máy xử lý nước thải giai đoạn II (KCN Đồng Văn II)
Ngày 2/10/2019 Ecoba ENT đã tiến hành nghiệm thu một số hạng mục công việc của Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 KCN Đồng Văn II với đại diện của Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

Description: khoac-ao-moi-cho-tram-xu-ly-nuoc-thai-giai-doan-ii-khu-cong-nghiep-dong-van-ii-1a-01

Sau khi hoàn thiện các hạng mục về công nghệ và phần thi công xây dựng, nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 khu công nghiệp Đồng Văn II tiếp tục được phủ toàn bộ bằng lớp sơn xanh và trồng cây xung quanh nhà máy mang đến hình ảnh một nhà máy xử lý nước thải xanh, sạch và tươi mát.

Description: khoac-ao-moi-cho-tram-xu-ly-nuoc-thai-giai-doan-ii-khu-cong-nghiep-dong-van-ii-2a-01

Description: khoac-ao-moi-cho-tram-xu-ly-nuoc-thai-giai-doan-ii-khu-cong-nghiep-dong-van-ii-3a-01

Description: khoac-ao-moi-cho-tram-xu-ly-nuoc-thai-giai-doan-ii-khu-cong-nghiep-dong-van-ii-4a-01

Description: khoac-ao-moi-cho-tram-xu-ly-nuoc-thai-giai-doan-ii-khu-cong-nghiep-dong-van-ii-5a-01

Được chính thức khởi công vào tháng 5/2018 cho đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn II, giai đoạn II có công suất 2.000 m3/ngày đêm thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn II, Huyện Duy Tiên, Hà Nam đã được Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) là tổng thầu EPC hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào hoạt động. Chất lượng nước thải sau xử lý khi hệ thống đi vào hoạt động đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A về nước thải công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho giai đoạn 2, khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam.


http://www.ecobaent.vn