Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác, phòng chống tham nhũng (giai đoạn từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác, phòng chống tham nhũng (giai đoạn từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Căn cứ Công văn số 1905/UBND-NC ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo Công tác, phòng chống tham nhũng (giai đoạn từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022) phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam báo cáo, cụ thể như sau:​ PCTN.pdf