Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
Ngày 21/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024). Trang tin điện tử  Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.
Xem hướng dẫn đề cương tuyên truyền tại đây Đồng chí Trần Phú.pdf.crdownload