Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp  
Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại dã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy tiếp nhận hồ sơ xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động, chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý khu công nghiệp để xem xét nội dung đăng ký nội quy lao động.

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Ban quản lý khu công nghiệp thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tời Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc nộp online qua cổng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

          + Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Nội quy lao động.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời gian thực hiện: 2 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động trong khu công nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật về lao động.

Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật lao động năm 2012;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

          Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.​