Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3. Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công ...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp  
3. Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Quy trình thực hiện.

Bước 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Đại chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP.Phủ lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6 hành tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Ban quản lý các khu công nghiệp. Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, trình Lãnh đạo Ban xem xét, ra văn bản xác nhận thu hồi giấy phép lao động.

Bước 3. Tổ chức cá nhân nhận lại kết quả

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp hồ sơ online qua phần mềm trực tuyến: motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

- Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP,  người sử dụng lao động nộp hồ sơ như sau:

1. Giấy phép lao động đã cấp (bản gốc)

2. Văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

- Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động nộp hồ sơ như sau:

1 Giấy phép lao động đã cấp (bản gốc)

* Số lượng: 1 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài có Giấy phép lao động thuộc một trong những trường hợp sau:

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động 2019.

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.

3. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận thu hồi.

- Lệ phí (Nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Bộ Luật Lao động năm 2019;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;

          Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày  30/12/2020 của Chính phủ quy định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.​