Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6. Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp  
6. Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Quy trình thực hiện.

Bước 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Đại chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP.Phủ lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6 hành tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Ban quản lý các khu công nghiệp. Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ và tiếp nhận đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì ban hành thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Bước 3. Tổ chức cá nhân nhận lại kết quả

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp gửi hồ sơ và lựa chọn nhận kết quả qua hệ thống dịch vụ công điện tử theo mức độ 4, cá nhân, tổ chức phải gửi hồ sơ gốc xuống Ban quản lý các khu công nghiệp. Sau đó Ban quản lý các KCN sẽ trả kết quả gốc qua hệ thống bưu chính công ích(nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp hồ sơ online theo mức độ 3, 4 qua phần mềm trực tuyến: motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

2. Nội quy lao động gồm các nội dung được quy định tại khoản 2, Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 cuả Chính phủ;

3. Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

4. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

* Số lượng: 1 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký nội quy lao động.

- Lệ phí (Nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;

          Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020  của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.