Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm, trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan

Mua sắm, trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan
1. Tên dự án: Sửa chữa đường điện chiếu sáng trong KCN Đồng Văn I
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
3. Mục tiêu đầu tư: ​Từng bước phát triển đồng bộ hệ thống chiếu sáng trong khu vực; đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện, an ninh trật tự tại KCN Đồng Văn
4. Tổng mức đầu tư: 2,4 tỷ đồng
5. Nguồn vốn: Từ nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng của các doanh nghiệp trong KCN Đồng Văm I, Đồng Văn I mở rộng, Châu Sơn
6. Thời gian thực hiện: năm 2020