Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHÀ MÁY GUNZE HÀ NỘI

NHÀ MÁY GUNZE HÀ NỘI

 Tên dự án: NHÀ MÁY GUNZE HÀ NỘI

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Gunze Hà Nội


Ngành nghề: Sản xuất và chế biến các sản phẩm và nguyên vật liệu sợi


Tổng vốn đăng ký đầu tư: 6 triệu USD


Địa điểm thực hiện: KCN Đồng Văn II


Tình trạng dự án: Đang triển khai.