Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỘP GIẤY BÓNG KÍNH, HỘP GIẤY MÀU VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ GIẤY

NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỘP GIẤY BÓNG KÍNH, HỘP GIẤY MÀU VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ GIẤY

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỘP GIẤY BÓNG KÍNH, HỘP GIẤY MÀU VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ GIẤY

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Dream Printing & Package

Ngành nghề: Sản xuất hộp giấy bóng kính, hộp giấy màu và các sản phẩm khác từ giấy

Tổng vốn đăng ký đầu tư: 6 triệu USD

Diện tích: 19.962 m2

Địa điểm thực hiện: KCN Châu Sơn

Tình trạng dự án: Đang triển khai.