Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BQLCKCN TUẦN THỨ 41/2021
(Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021 )

Thứ 2

(04/10/2021)

- 8h: Họp Giao ban LĐ

- 14h: Dự phiên họp Ủy ban tại UBND tỉnh (đ/c Kiên)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)

Thứ 3

(05/10/2021)

- 8h:  Dự HN Báo cáo Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại UBND tỉnh (đ/c Mạnh)

- 14h: Dự HN báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch một số Dự án, tiến độ triển khai thi công một số dự án trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (đ/c Kiên, đ/c Hiếu)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Tùng, đ/c Tuấn, đ/c Minh, đ/c Sơn, đ/c Hưng)

Thứ 4

(06/10/2021)

- 8h: Dự HN trực tuyến nghe báo cáo dự thảo KH triển khai thực hiện chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (đ/c Tùng)

- 8h: Dự hội nghị nghe Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch, tiến độ triển khai và điều chỉnh một số dự án trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (đ/c Kiên, đ/c Hiếu)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Mạnh, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)

Thứ 5

(07/10/2021)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên,  đ/c Tuấn, đ/c Minh, đ/c Sơn, đ/c Hưng )

Thứ 6

(08/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Hòa Mạc  (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Tùng, đ/c Tuấn, Huynh, đ/c Sơn, đ/c Hưng)

Thứ 7

(09/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Đồng Văn (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Mạnh, đ/c Công, đ/c Minh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Hưng)

Chủ Nhật

(10/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Đồng Văn (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)​


Tin liên quan  
LỊCH CÔNG TÁC (15/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (01/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (14/09/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (10/09/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (31/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (27/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (13/08/2021)