Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BQLCKCN TUẦN THỨ 37/2021
(Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021 )

Thứ 2

(06/9/2021)

- 14h: Họp Giao ban LĐ

Thứ 3

(07/9/2021)

- 8h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Đồng Văn I (đ/c Kiên, VP)

- 14h:  Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Châu Sơn (đ/c Tùng, phòng MT)

Thứ 4

(08/9/2021)

- 14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Đồng Văn II (đ/c Mạnh, phòng QLDN)

Thứ 5

(09/9/2021)

- 8h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Đồng Văn IV (đ/c Tùng, phòng QLĐT)

Thứ 6

(10/9/2021)

- 8h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Thanh Liêm (đ/c Tùng, phòng MT)

- 8h: Kiểm tra Chủ đầu tư công trình xây dựng thực hiện công tác phòng, chống dịch tại KCN Hòa Mạc (LĐ ban, phòng XD)

- 8h:  Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Đồng Văn IV (phòng QLĐT)

- 14h:  Kiểm tra  công tác phòng chống dịch tại một số DN tại KCN Châu Sơn (đ/c Tùng, phòng MT)

Thứ 7

(11/9/2021)

- 8h: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid- 19 tại UBND tỉnh (đ/c Kiên)

Chủ Nhật

(12/9/2021)

- Trực cơ quan (đ/c Tùng– Phó TB)

​Ghi chú: - Từ ngày 06-10/9: Tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng, chống Civid-19 tại KCN Châu Sơn (đ/c          Tùng, phòng MT)

                - Từ ngày 06-10/9: Tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng, chống Civid-19 tại KCN Đồng Văn I, II, III, Hòa Mạc (LĐ ban; phòng DN, XD)

                - Từ ngày 06-10/9 : Tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 tại KCN Đồng Văn IV (đ/c Mạnh; phòng ĐT)

 


Tin liên quan  
LỊCH CÔNG TÁC (15/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (05/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (01/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (14/09/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (31/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (27/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (13/08/2021)