Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BQLCKCN TUẦN THỨ 40/2021
(Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021 )

Thứ 2

(27/9/2021)

- 8h: Họp Giao ban LĐ

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)

Thứ 3

(28/9/2021)

- 8h:  Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại UBND tỉnh (đ/c Kiên)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Tùng, đ/c Tuấn, đ/c Minh, đ/c Sơn, đ/c Hưng)

Thứ 4

(29/9/2021)

- 14h: Dự Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư lĩnh vực giao giao tại UBND tỉnh (đ/c Kiên)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Mạnh, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)

Thứ 5

(30/9/2021)

- 8h:  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND tỉnh (VP)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên,  đ/c Tuấn, đ/c Minh, đ/c Sơn, đ/c Hưng )

Thứ 6

(01/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Đồng Văn, Kim Bảng  (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Tùng, đ/c Tuấn, Huynh, đ/c Sơn, đ/c Hưng)

Thứ 7

(02/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Đồng Văn, Kim Bảng  (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Mạnh, đ/c Công, đ/c Minh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Hưng)

Chủ Nhật

(03/10/2021)

Cả ngày: Kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại các KCN Châu Sơn, Đồng Văn, Kim Bảng  (LĐ ban; các phòng: VP, DN, MT, XD, ĐT)

- Trực phòng, chống dịch tại các KCN (đ/c Kiên, đ/c Công, đ/c Huynh, đ/c Luân, đ/c Hiếu, đ/c Dũng)​


Tin liên quan  
LỊCH CÔNG TÁC (15/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (05/10/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (14/09/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (10/09/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (31/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (27/08/2021)
LỊCH CÔNG TÁC (13/08/2021)