Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuẩn bị triển khai dự án xây dựng hoàn thiện hè đường, trồng cây xanh tại KCN Đồng Văn I

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Chuẩn bị triển khai dự án xây dựng hoàn thiện hè đường, trồng cây xanh tại KCN Đồng Văn I
1. Tên dự án: Hoàn thiện hè đường tuyến đường D2, trồng cây xanh tại lô CX3 KCN Đồng Văn I
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
3. Mục tiêu đầu tư: ​Hoàn thiện hạ tầng KCN Đồng Văn I
​4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu của một số doanh nghiệp đầu tư vào KCN Đồng Văn I mở rộng và nguồn khác
5. Thời gian thực hiện: năm 2020, 2021