Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN Kim Bảng (năm 2015)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN Kim Bảng (năm 2015)

 

Tên dự án: Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN Kim Bảng (năm 2015).

Lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Thời gian thực hiện: 2015.

Địa điểm thực hiện: Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tình trạng dự án: Đang  chuẩn bị triển khai.