Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Thu mua, chế biến nông sản: Rau, quả, thịt gia súc, gia cầm (năm 2015)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án Thu mua, chế biến nông sản: Rau, quả, thịt gia súc, gia cầm (năm 2015)

 

Tên dự án: Thu mua, chế biến nông sản: Rau, quả, thịt gia súc, gia cầm (năm 2015).

Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ, thực phẩm, chế biến nông sản.

Thời gian thực hiện: 2015.

Địa điểm thực hiện: Các KCN, các CCN.

Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị triển khai.