Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án xây dựng mở rộn...

Các khu, cụm công nghiệp  
ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa” của Công ty Cổ phần Casla tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam