Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy gia công, chế tạo hệ thống máy...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy gia công, chế tạo hệ thống máy tháo lắp thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm và thiết bị phụ trợ kèm theo” của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hà Nam tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy gia công, chế tạo hệ thống máy tháo lắp thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm và thiết bị phụ trợ kèm theo” của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hà Nam tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 14/05/2024.