Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án trong khu công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý quy hoạch - xây dựng  
Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với dự án trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại dã được đăng ký.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng kiểm tra nội dung hồ sơ, trình lãnh đạo Ban ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

          - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

          - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

* Số lượng: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan được phân cấp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng được cấp lại theo mẫu

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép xây dựng theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          + Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất;

          + Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

          Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng;

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam;

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8.2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​

Biểu mẫu: ​Mẫu số 7XD.doc


Tin liên quan