Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4. Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý quy hoạch - xây dựng  
4. Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng kiểm tra nội dung hồ sơ, trình lãnh đạo Ban ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

- Tờ  trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh;

- Thuyết minh điều chỉnh;

- Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ điều chỉnh;

- Bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt gồm:

+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/10.000-1/25.000 đối với quy hoạch 1/2.000, tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 đối với quy hoạch 1/500.

+  Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Bản đồ quy hoạch điều chỉnh tổng thể mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Bản đồ điều chỉnh tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Các bản đồ quy hoạch điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Bản đồ điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

+ Bản đồ điều chỉnh tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000.

- Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh

* Số lượng: 07 (bộ) và 01 bản CD

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất)                               

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của quy hoạch xây dựng;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam;

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.​