Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Ace Antenna

Tin tức – Sự kiện  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Ace Antenna
Căn cứ hồ sơ điều chỉnh của Công ty TNHH Ace Antenna, ngày 07/09/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh cho dự án sản xuất các thiết bị không dây của Ace Antenna's với nội dung điều chỉnh là tăng tổng vốn đầu tư từ tăng từ 110.000.000 USD lên thành 120.000.000 USD tương đương 2.632.740.000.000 VNĐ (Hai nghìn sáu trăm ba mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam); vốn góp để thực hiện dự án tăng từ 75.000.000 USD lên thành 85.000.000 USD (Tám mươi lăm triệu Đô la Mỹ) tương đương 1.968.935.000.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm sáu mươi tám tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu đồng Việt Nam).​