Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất và lắp ráp dây cáp điện đồng trục và thiết bị điện tử” của Công ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất và lắp ráp dây cáp điện đồng trục và thiết bị điện tử” của Công ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Dự án sản xuất và lắp ráp dây cáp điện đồng trục và thiết bị điện tử” của Công ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 27/03/2024.
Tin liên quan