Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy sản xuất gia công cơ khí...

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy sản xuất gia công cơ khí các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” của Công ty Cổ phần cơ khí và thương mại xây dựng Tiến Đức tại KCN Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Dự án nhà máy sản xuất gia công cơ khí các trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông” của Công ty Cổ phần cơ khí và thương mại xây dựng Tiến Đức tại KCN Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 05/04/2024.
Tin liên quan