Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Tân Á Hà ...

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến đối với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Tân Á Hà Nam” của Công ty Cổ phần Quốc tế Tân Á Hà Nam tại KCN Thanh Liêm
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Tân Á Hà Nam” của Công ty Cổ phần Quốc tế Tân Á Hà Nam tại KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 10/11/2023.
Tin liên quan