Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng các phương án đề phòng ngập lụt, thiệt hại khi mưa lớn xảy ra

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Xây dựng các phương án đề phòng ngập lụt, thiệt hại khi mưa lớn xảy ra
Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 6/2023, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực biển Đông và có khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp; tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN; các doanh nghiệp trong KCN thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: