Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ...

Thủ tục hành chính  
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 97/TCTCCTTHC ngày 12/11/2023 và số 100/ TCTCCTTHC ngày 14/11/2023