Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử”

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử”
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử” do Công ty TNHH GT Technology Việt Nam làm chủ đầu tư tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án t. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 10/04/2023.
Tin liên quan