Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc” của Công ty TNHH ...

Thông tin chuyên ngành  
Công khai hồ sơ Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc” của Công ty TNHH Leo Jins Việt Nam tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường dự án “Moonpo Development (Việt Nam) Limited” của Công ty TNHH Moonpo Development Việt Nam tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án ““Nhà máy sản xuất hàng may mặc” của Công ty TNHH Leo Jins Việt Nam tại KCN Đồng Văn I, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 30/9/2023.
Tin liên quan