Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

Danh bạ thư điện tử  
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hòm thư chung

 

bqlkcn@hanam.gov.vn

2

Trần Xuân Dưỡng

Trưởng Ban

tranxuanduong@hanam.gov.vn

3

Phạm Bá Tùng

Phó trưởng ban

phambatung@hanam.gov.vn

4

Trần Văn Kiên

Phó trưởng ban

tranvankien.kcn@hanam.gov.vn

5

Trần Khanh Tuấn

Chuyên viên Văn phòng

duongthiminhthao@hanam.gov.vn

6

Phạm Văn Công

Chánh Văn phòng

trankhanhtuan@hanam.gov.vn

7

Nguyễn Thuỳ Anh

Chuyên viên Văn phòng

nguyenthuyanh@hanam.gov.vn

8

Lê Tiến Tưởng

Nhân viên Văn phòng

letientuong@hanam.gov.vn

9

Đỗ Văn Huynh

Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp

dovanhuynh@hanam.gov.vn

10

Vũ Ngọc Minh

Phó phòng Quản lý doanh nghiệp

vungocminh@hanam.gov.vn

11

Đào Ngọc Khanh

Chuyên viên phòng Quản lý doanh nghiệp

daongockhanh@hanam.gov.vn

12

Ngô Trung Hiếu

Trưởng phòng QL Quy hoạch Xây dựng

ngotrunghieu@hanam.gov.vn

13

Nguyễn Thái Sơn

Phó phòng QL Quy hoạch Xây dựng

nguyenthaison.kcn@hanam.gov.vn

14

Bùi Ngọc Quý

Phó Văn phòng

buingocquy@hanam.gov.vn

15

Đỗ Thành Luân

Phó phòng Quản lý Đầu tư

dothanhluan@hanam.gov.vn

16

Trương Thị Thanh

Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư

truongthithanh@hanam.gov.vn

17

Lại Tiến Hưng

Phó phòng Quản lý Môi trường 

laitienhung@hanam.gov.vn

18

Ngô Đức Dũng

Phó phòng Quản lý Môi trường 

ngoducdung@hanam.gov.vn

 19  Nguyễn Thị Thanh Hương  Chuyên viên  nguyenthithanhhuong@hanam.gov.vn
 20  Lê Thị Phượng  Nhân viên Văn phòng  lethiphuong@hanam.gov.vn
 21  Lê Mạnh Hoàng  Nhân viên Văn phòng  lemanhhoang@hanam.gov.vn
 22  Phan Minh Tuan  Nhân viên Văn phòng  phanminhtuan@hanam.gov.vn
 23  Trần Quang Huy  Chuyên viên phòng QL Quy hoạch Xây dựng  tranquanghuy@hanam.gov.vn
 24  Trần Thị Thu Trang  Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường  tranthithutrang@hanam.gov.vn
25 Nguyễn Thị Thanh Hồng Chuyên viên phòng QL Doanh nghiệp nguyenthithanhhong@hanam.gov.vn
26 Phạm Thị Hồng Hân Nhân viên phòng Quản lý Môi trường phamthihonghan@hanam.gov.vn
27 Hồ Thị Xuyến Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư hothixuyen@hanam.gov.vn

Tin liên quan