Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Th%C3%B4ng%20tin%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%2C%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh  
31/08/2022
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
19/07/2022
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
29/06/2022
Chiều ngày 27/6/2022, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
29/06/2022
Chiều ngày 27/6/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 15, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh uỷ.
24/06/2022
Thực hiện Công văn số 209-CV/BDVTU ngày 03/6/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Ban quản lý các KCN xây dựng chương trình kế hoạch tự kiểm tra tại cơ quan như sau:
29/04/2022
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam, tình hình thời tiết mùa mưa bão năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường.
29/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:
123
Previous Page 1-15 Next Page