Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
15/08/2014
Ngay từ tháng 12 năm 2001 UBND Hà Nam đã ban hành Quy định “Về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam” nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế trong cả nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh, trong đó có các khu công nghiệp.
25/07/2014
Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp khó khăn, song nhờ có chủ trương thu hút đầu tư đúng đắn, vừa tuyên truyền quảng bá, vừa trực tiếp mở hội nghị đến một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc để mời gọi đầu tư nên hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam đạt được kết quả tích cực. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tối đa cho doanh nghiệp khi đến đầu tư, Hà Nam đang ngày càng trở thành điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.