Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

07/11/2016
Liên Bộ KHĐT và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
07/11/2016
Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
05/11/2014
Từ ngày 25/11/2014, Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn về đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc chính thức có hiệu lực.
05/11/2014
Từ ngày 01 – 10/11/2014, nhiều chính sách nổi bật trong các lĩnh vực bảo hiểm, bộ máy hành chính, thanh tra, khoa học công nghệ... bắt đầu có hiệu lực, cụ thể như sau:
05/11/2014
Ngày 10/10/2014 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn 14427/BTC-TCHQ để hướng dẫn thủ tục hải quan đối vơi doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.
05/11/2014
Nhằm giải thích cho các doanh nghiệp về khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, ngày 13/10, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4462/TCT-QLN hướng dẫn các trường hợp khó khăn đặc biệt khác bao gồm:
05/11/2014
Bộ Tài Chính vừa ban hành Công văn 14949/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trong trường hợp họ được Biên phòng cấp Thẻ đi bờ của hành khách để đi vào nội địa.
05/11/2014
Ngày 12/9/2014, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
05/11/2014
Ngày 9/10 vừa qua, NHNN đã ban hành Thông tư 29/2014/TT-NHNN để hướng dẫn việc bảo lãnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn sản xuất, kinh doanh.
123
Previous Page 1-15 Next Page