Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
31/05/2017
Ngày 05/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất, gia công dây cáp quang, dây cáp điện và phụ kiện viễn thông của Công ty TNHH MTV sản xuất Thái Bình Dương Việt Nam.
31/05/2017
Ngày 12/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án sản xuất, gia công các thiết bị truyền thông.
11/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
12
Previous Page 1-15 Next Page