Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức – Sự kiện Tin nội bộ  
08/03/2021
Hiện nay, tại các KCN của tỉnh có 3 đơn vị cung cấp điện, gồm: Công ty Điện lực Hà Nam quản lý vận hành và bán điện tại KCN Đồng Văn I, II, Thanh Liêm và Châu Sơn; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn quản lý vận hành tại KCN Đồng Văn IV; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện miền Bắc cung cấp điện cho KCN Đồng Văn III và Đồng Văn I, II mở rộng.
08/03/2021
Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu trong tổng số 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Nam. Trong những năm qua, các doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
08/03/2021
2 tháng đầu năm, vốn thực hiện đã tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức 2,5 tỷ USD.