Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất tấm ốp nội thất nano, tấ...

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất tấm ốp nội thất nano, tấm tủ nhựa” của Công ty CP Tập đoàn Nhựa DHL tại KCN Thái Hà GĐ1, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất tấm ốp nội thất nano, tấm tủ nhựa” của Công ty CP Tập đoàn Nhựa DHL tại KCN Thái Hà GĐ1, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam trước ngày 18/04/2024.
Tin liên quan