Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Dongah Electric Components Vina” của Công ty TNHH Dongah Electric Components Vina tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Dongah Electric Components Vina” của Công ty TNHH Dongah Electric Components Vina tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Xin ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Dongah Electric Components Vina” của Công ty TNHH Dongah Electric Components Vina tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Dongah Electric Components Vina” của Công ty TNHH Dongah Electric Components Vina tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liênBC_GPMT_DONGAH_GOP_1717581153.pdf quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 24/6/2024

Tin liên quan