Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy nguyên li...

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy nguyên liệu rock team (Việt Nam)” của Công ty TNHH nguyên liệu Rock Team (Việt Nam) tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy nguyên liệu rock team (Việt Nam)” của Công ty TNHH nguyên liệu Rock Team (Việt Nam) tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 01/12/2023.
Tin liên quan